top of page

Door wie

Door wie

Lieke Coolen (1979) studeerde klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde daar in 2004 de Master of Science. Zij deed werkervaring op als psycholoog bij GGZ Noord- en Midden-Limburg en werkte jarenlang als psycholoog en diagnosticus bij een forensisch psychiatrische polikliniek (Kairos, Pro Persona). In deze periode volgde zij ook diverse aanvullende opleidingen en cursussen, waaronder de basisopleiding tot gedragstherapeut, de opleiding Transactionele Analyse en diverse trainingen op het gebied van psycho-spiritueel werk. Tenslotte heeft ze een verdiepende coach-opleiding gevolgd bij Weisfelt en Partners. 

In 2015 besloot zij om haar eigen psychologiepraktijk te starten, omdat ze behoefte had aan meer vrijheid in haar werk. Naast haar werk als psycholoog is ze gecertificeerd reiki-practitioner.  

Lieke woont samen en is moeder van twee kinderen. 

Lieke:

In mijn werk als psycholoog staat voorop dat ik geloof in het maken van open en oprecht contact. Ieder mens kan in een situatie komen waar hij of zij er zelf even niet meer uit komt. Het vraagt moed om dat te erkennen en om stappen te zetten naar verandering. Mijn drijfveer is om er op die momenten voor mensen te kunnen zijn en hen te begeleiden in hun zoektocht. Om samen met hen goed te kijken naar wat er aan de hand is, wie ze zijn en hoe verandering tot stand kan komen. Ik voel me betrokken bij mensen en bezit het vermogen om goed te kunnen luisteren, te observeren en te doorgronden wat er speelt. Hierbij ga ik niet alleen af op mijn professionele kennis en mijn gezonde verstand, maar daarnaast probeer ik altijd op een bewuste manier te luisteren naar mijn intuïtie.

In het werk wat ik doe, werk ik vanuit een nabij contact. En juist daarbij is het voor mij heel belangrijk om niet alleen vanuit mijn hoofd te werken, maar ook vanuit mijn hart.   

Ik wil mensen graag met een onbevooroordeelde, open geest tegemoet te treden, zodat zij zich gerespecteerd en begrepen voelen, ongeacht wie ze zijn of waar ze tegenaan lopen. 

Ik werk vanuit verschillende invalshoeken en vanuit meerdere disciplines die elkaar aanvullen. Naast de meer reguliere gesprekstechnieken, maak ik gebruik van lichaams- en ervaringsgerichte oefeningen. Het is vaak erg waardevol om via gesprekken en het plaatsen van kaders meer inzicht te krijgen, maar meestal is het net zo belangrijk om meer in contact komen met je gevoelens, je lichaam en je intuïtie. Het is mijn ervaring dat verandering in iemands leven het beste lukt als aan al deze kanten aandacht wordt gegeven. 

Ik werk volgens de beroepscode van psychologen zoals die is vastgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). En ik ben registerlid van De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). 

Lieke Coolen

bottom of page